Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Ve Eylem Planı Neler Getiriyor?

Video olarak izle : https://www.youtube.com/watch?v=UEb3rQ_LBL8

Güzel şeylerde oluyor. Ancak birazdan anlatacaklarım kağıt üzerinde yaptım/oldu mantığıyla kalmadıkça ve uygulandıkça güzel şeylerde olacak umudu doğuyor içimize.

Şu paragrafı pür dikkat okuyun;

“Çağımızda bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler toplumsal hayatı her yönüyle şekillendirmektedir. Bu gelişmelerin içinde olan, katkı veren ve gelişmeleri yönlendiren toplumlar, bilgi ekonomisine geçerek bilgi toplumunu oluşturmaktadırlar. Bu gelişmelerin dışında kalanlar ise dünyayı yönlendirmede, ekonomiyi şekillendirmede ve toplumsal refahlarını yükseltmede başarılı olamamaktadırlar.”

Yukarıda ki paragraf ilk etapta muhalif bir yazarın veya muhalif bir bireyin kaleme aldığı bir eleştirel bakış açısı gibi gözüküyor değil mi? Çünkü özeleştiri kavramı pek bize göre bir şey değildi bugüne kadar. Oysa ne güzel bir şey olduğunu okurken anlıyoruz.

Birazdan ne olduğunu anlıyoruz pür dikkat okumaya devam;

“Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ki gelişmeleri takip etmek, bu alanda gelişmekte olan teknolojileri incelemek ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ülkelerin en önemli hedefleri arasındadır.”

Yukarıda yer alan bu açıklamalar 19/12/2016 tarih ve 2016/46 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı(2017-2019) ’nın  giriş yazısında yer alıyor.

Eski iş modelleri önemini yitirdi

Eylem planında dünya üzerinde uygulanan eski tip iş modellerinin karlılığı yitirdiğini ve artık istihdam sağlayamadığı belirtiliyor. Bunun yanında gelecek vadeden iş modelleri olarak ta veri madenciliği,  bulut bilişim, nesnelerin interneti, akıllı uygulamalar, robot ve otomasyon teknolojileri örnek gösteriliyor.

Yeni sanayi devrimi 4.0

Yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti veri madenciliği ve yazılım temelli teknolojilerde ki gelişmelerin yeni sanayi devrimi 4.0 ‘ı ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Neden yazılım?

Eylem planında yazılım sektörünün göze çarpan en önemli özelliği olarak düşük yatırım maliyeti nitelikli ve sayıca yüksek istihdam ve katma değeri yüksek ürünler sunmasının en önemli özelliği olduğu vurgulanmakta. Çünkü bu sektörü ileriye taşıyacak adımların atılması ülkenin ekonomisi açısından çok önemlidir. Bu bağlamda yazılım alanında firmaların hızla gelişmesi ve yeni firmaların kurulmasının sağlanması sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimi için oldukça önemli bir gerekliliktir vurgusu da gözlerden kaçmıyor.

Eylem planının amacı nedir?

Eylem planında belirtildiği üzere yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve sektör istihdamını arttırmak, yazılım ve bilgi teknolojileri alanında ki ulusal hedef önceliklerimizin belirlenmesine güncellenmesine öncülük etmek, bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel verimlilikleri yükseltmek amaçlanmaktadır.

Eylem planının hedefleri nelerdir?

 • Ulusal bilinci arttırmak ve altyapıyı güçlendirmek
 • Hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak
 • Nitelikli insan kaynağı geliştirmek
 • Uluslararası rekabet gücünü arttırmak

Eylem planında yer alan ve uygulanmaya çalışılacak dikkat çekici başlıklar

Eylem planında yer alan dikkat çeken başlıkları özetle şöyle sıralayabiliriz.

 • “Bilişim firmaları belgelendirme yetkilendirme sistemi” kurulması ve bilişim firmalarına yetki belgesi verilmesi yönünde mevzuat düzenlemesi.
 • Yazılımın bilinirliğinin arttırılması için kamu spotu çalışmaları
 • Ulusal düzeyde yazılım geliştirme yarışmaları
 • Yazılım sektörü ile ilgili telif haklarıyla ilgili farkındalığın arttırılması. (Hani derler ya buzdolabı internetten indirilse türk milleti hayatta dolaba para vermez diye)
 • Yerli yazılım firmalarına avantaj sağlamak adına kamu ihale kanununda düzenleme yapılması
 • Kamu kurumlarında kullanılacak yazılımlar ile ilgili genel teknik şartnameler düzenlenmesi.
 • Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesinin sağlanması
 • Sektörel nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinin ilgili bölümlerinde müfredat iyileştirilmelerinin yapılması.
 • Ulusal anlamda yazılımsal çalışmalar yapanlara destek sağlanması
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere yazılım firmalarına ve girişimcilere yönelik “Yazılım hızlandırıcı programlar” oluşturulması
 • Eylem planı takvimlendirilmesi
 • Siber güvenlik enstitüsü kurulması Ocak 2017 – Haziran 2017
 • Kamu kurumlarının yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Bilişim firmaları için yetki belgesi verilmesiyle ilgili mevzuat düzenlemesi Ocak 2017 – Haziran 2017
 • Bilişim firmaları belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulması Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Yazılımla ilgili kamu spotlarının yayınlanması Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Ulusal yazılım yarışmalarının düzenlenmesi Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Yazılım sektöründe telif hakları ile ilgili düzenlemeler Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Güvenlik açıklarına yönelik standartların belirlenmesi Ocak 2019 – Aralık 2017
 • Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlanması Ocak 2017 – Haziran 2017
 • Akredite test yazılım merkezleri kurulması Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Yerli yazılım ürünlerine akredite belgelendirme hizmetleri sunulması Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Kamu kurumlarının yazılım alımları ile ilgili genel teknik şartnamenin hazırlanması Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Bilişim suçları alanında hukuki eksiklikler hakkında çalışma Ocak 2017 – Aralık 2017
 • Sayısal kod emanetçiliğinin hayata geçirilmesi Ocak 2017 – Haziran 2017
 • Sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinde müfredat çalışması Ocak 2017 – Haziran 2018
 • Ulusal yarışmalarda dereceye giren öncelilere destek verilmesi Ocak 2017 – Haziran 2017
 • Sektöre nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için nitelikli eleman yetiştirilmesi için uzaktan eğitim ile öğretim metoduna ağırlık verilmesi Ocak 2017 – Aralık 2019
 • Yazılım hızlandırıcı programlar oluşturulması Ocak 2017 – Haziran 2017

 

Kaynak:http://www.emrahyuksel.com.tr/turkiye-yazilim-sektoru-stratejisi-ve-eylem-plani-neler-getiriyor-204

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir